ข่าวสารกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน