ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  490  เมตร  โดยการถมดินธรรมดารองพื้นทาง  จำนวน  686  ลบ.ม  พร้อมบดอัดเรียบร้อยและถมหินคลุกทับผิวจราจร  จำนวน 294 ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.ลำปำ

โดยกำหนดราคากลาง   261,300   บาท  (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 474 คน