ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปร พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปร พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน