ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน