ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ)
  รายละเอียด :

 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน