ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 145 คน