ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.ลำปำ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.ลำปำ

โปรดดาวน์โหลดเอกสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน