ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีฯปี 61-64
  รายละเอียด :

 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2661 ถึงปี 2564 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 130 คน