ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ปรับปรุงถนนสายตกบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

  -  ปรับปรุงถนน  กว้าง  4.00   เมตร   ระยะทาง 550  เมตร   โดยการถมดินธรรมดารองพื้นทาง   จำนวน   200  ลบ.ม.   พร้อมบดอัดเรียบร้อยและถมหินคลุกทับผิวจราจร   จำนวน   300  ลบ.ม.   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ   จำนวน  1   ป้าย   ตามแบบ อบต.ลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 443 คน