ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย
  รายละเอียด :

-  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย    หมู่ที่   3   ตำบลลำปำ    ขนาดกว้าง  3.00   เมตร   ยาว 14.00  เมตร (ตามแบบ ลำปำ)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ   จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบ อบต.ลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 299 คน