ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านชายคลอง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

  -  ก่อสร้างถนน  กว้าง  4.00   เมตร  ระยะทาง 740  เมตร   โดยการถมดินธรรมดารองพื้นทาง   จำนวน   500  ลบ.ม.   พร้อมบดอัดเรียบร้อยและถมหินคลุกทับผิวจราจร   จำนวน   385  ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่   179/2553)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ   จำนวน  1   ป้าย  ตามแบบ อบต.ลำปำ


JOKER123
SLOT
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 445 คน