ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการต่อเติมท่อเมนระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ
  รายละเอียด :

  -  ต่อเติมท่อเมนประปา  พีวีซี  ขนาด             6”   ชั้น  8.5  ระยะทาง  500  เมตร  พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร  จำนวน  20  จุด  ตามแบบเลขที่  180/2553   และพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ                             (ตามแบบ  อบต.ลำปำ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  300,000   บาท   (สามแสนบาทถ้วน)

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 334 คน