ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 14 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

-  ก่อสร้างถนน   คสล. กว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 120  เมตร  หนา 0.12  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.25  เมตร  พร้อมฝังท่อ คสล.             0.60 x 1.00  เมตร  มอก.ชั้น 3 จำนวน 1 จุด ๆ ละ 7 ท่อน  ยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย (แบบเลขที่  171/2553) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ   จำนวน1 ป้าย  ตามแบบ อบต.ลำปำ   


SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 488 คน