ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 1 บ้านโคกลุง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

-  ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 120  เมตร  หนา 0.12  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.25  เมตร  (แบบเลขที่ 182/2553)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบ อบต.ลำปำ


JOKER123
SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 760 คน