ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
  รายละเอียด :

 

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง   ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์    หมู่ที่    7        ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง      จังหวัดพัทลุง      โดยมีรายละเอียดก่อสร้างดังนี้

 

                -  ก่อสร้าง  ศาลาเอนกประสงค์    หมู่ที่    7     ตำบลลำปำ   กว้าง 8.00 เมตร ยาว 14.50  เมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   1  ป้าย   ตามแบบ   อบต.ลำปำ   

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 478 คน