ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน