ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2558
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน