ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2558 มีกำหนด 15 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน