ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีกำหนด 15 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน