ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
  รายละเอียด : 1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุมสภา อบต.ลำปำ - จัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุมสภา อบต.ลำปำ - งานติดตั้งชุดไมโครโฟนแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ครบชุดภายในห้องประชุมฯ 1.2 กั้นห้องผู้บริหาร อบต.ลำปำ - ผนังอลูมิเนียมสีชา ติดกระจกสีชา หนา 5 มม. จำนวน 24.80 ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.ลำปำ - ติดตั้งประตูบานเลื่อนกระจกและวงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.80 x 2.60 ม. กระจกสีชา หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด หรือตามแบบ อบต.ลำปำ - ติดตั้งประตูบานสวิงเปิดคู่กระจกและวงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.80 x 2.60 ม. กระจกสีชา หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด หรือตามแบบ อบต.ลำปำ 1.3 เวทีห้องประชุมสภาฯ อบต.ลำปำ - ทำเวทีห้องประชุมสภา ฯ อบต.ลำปำ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบ อบต.ลำปำ - รื้อถอนเวทีเดิมและนำไปติดตั้งใหม่ห้องประชุมสภาฯ อบต.ลำปำ ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบ อบต.ลำปำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 185 คน