ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ชนิด P.V.C หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : จัดจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ชนิด P.V.C หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ชนิด P.V.C ลึกไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร ตามแบบ อบต.ลำปำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 180 คน