ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านท่าน้ำ  หมู่ที่  9   ตำบลลำปำ    อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง       โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านท่าน้ำ  หมู่ที่  9   ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   จำนวนเด็ก    124    คน    เป็นเวลา   100   วันทำการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 347 คน