ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำพร้อมฝังท่อ คสล. เหมืองน้ำเพื่อการเกษตร
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง    ก่อสร้างประตูกั้นน้ำพร้อมฝังท่อ   คสล.  เหมืองน้ำเพื่อการเกษตร  บ้านไร่    หมู่ที่   5   ตำบลลำปำ   อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

-  ก่อสร้างประตูกั้นน้ำพร้อมฝังท่อ  คสล. เหมืองน้ำเพื่อการเกษตร  โดยการ ฝังท่อ  คสล.  ขนาด    

            1.00  x 1.00  เมตร  มอก.  ชั้น  3   จำนวน   6  เมตร  พร้อมเทฐาน  คสล.  ตามแบบ  อบต.ลำปำ  เลขที่   4/2553  และ  5/2553   และถมดินหลังท่อ  จำนวน   21  ลบ.ม./จุดและถมทับด้วยหินคลุก  จำนวน   9   ลบ.ม./จุด   พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย    จำนวน    3  ชุด    โดยก่อสร้างประตูกั้นน้ำ   ดังนี้

1.  ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ  ตามแบบ  อบต.ลำปำ  เลขที่   4/2553  จำนวน   2   จุด

2.  ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ  ตามแบบ  อบต.ลำปำ  เลขที่   5/2553  จำนวน   1   จุด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จำนวน   1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.ลำปำ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน