ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : กระประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

กระประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2565

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน