งานตรวจสอบภายใน
เรื่อง : การขออนุมัติกำหนดเลขประจำส่วยราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.ลำปำ
  รายละเอียด :

 การขออนุมัติกำหนดเลขประจำส่วยราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.ลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน