ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ (จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา)
  รายละเอียด :

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ (จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน