ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน