งานตรวจสอบภายใน
เรื่อง : ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ลำปำ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน