งานตรวจสอบภายใน
เรื่อง : กฏบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ลำปำ
  รายละเอียด :

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน