ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2564 และกฏกระทรวงยกเลิกกฏกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอกลฮอล์และเครื่องดื่มคาแฟอีนฯ พ.ศ. 254
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2564 และกฏกระทรวงยกเลิกกฏกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอกลฮอล์และเครื่องดื่มคาแฟอีนในโรงภาพยนต์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน