งานสวัสดิการสังคม
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลงทะเบียนกุมภาพันธ์ 2565)
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลงทะเบียนกุมภาพันธ์ 2565)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน