งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง : บันทึกข้อตกลงการให้ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง
  รายละเอียด :

 บันทึกข้อตกลงการให้ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน