ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ลว.23 ธ.ค.64)
  รายละเอียด :

ประกาศมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน