ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ลว.23-ธ.ค.-64)
  รายละเอียด :

คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ที่ 467/2564 (ลงวันที่ .23 ธันวาคม 2564)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน