ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งรองนายกและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ลว.23 ธ.ค. 64)
  รายละเอียด :

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ที่ 466-2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 89 คน