ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด :

 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน