ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ เรื่อง ผลการนับคะแนน
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ เรื่อง ผลการนับคะแนน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน