ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : แผ่นพับยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน.และ รปภ. การเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.
  รายละเอียด :

แผ่นพับยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน.และ รปภ. การเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน