ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : แผนที่ที่เลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และนายก อบต.ลำปำ เขตเลือกตั้งที่ 1 -11
  รายละเอียด :

 แผนที่ที่เลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และนายก อบต.ลำปำ เขตเลือกตั้งที่ 1 -11

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน