ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกรณีไม่มีนายก อบต.
  รายละเอียด :

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน