งานสวัสดิการสังคม
เรื่อง : ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขต อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่
  รายละเอียด :

ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขต อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขต อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 172 คน