ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และนายก อบต.ลำปำ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-11 (ส.ถ./ผ.ถ.4/4)
  รายละเอียด :

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-11 (ส.ถ/ผ.ถ.4/4)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 117 คน