ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

 ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน