ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
เรื่อง : อบต.ลำปำ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครรับเลือกตั้ง (ขอรับเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งฯ)
  รายละเอียด :

 อบต.ลำปำ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สามารถเข้ามาขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำปำ


จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน