ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานลำปำเกษตรแฟร์
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จัด

งานลำปำเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2553 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง (ลำปำ) หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง                    

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 601 คน