งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง : คำสั่งจัดตั้งสถานที่ในการควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย การแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) ฯ ของ อบต.ลำปำ
  รายละเอียด :

คำสั่งจัดตั้งสถานที่ในการควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย การแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) และแต่งตั้งคณธกรรมการบริหารจัดการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 132 คน