งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยภายในบ้านและสำนักงาน
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยภายในบ้านและสำนักงาน พร้อมวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การเสริมสร้างทัศนคติความปลอดภัย

2. ความปลอดภัยในสำนักงาน

3. หนุ่มสาวออฟฟิศระวังความเครียดก่อโรค

4. โรคพึงระวังในช่วงหน้าร้อน

5. หน้าร้อนกับโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารให้ความรู้จากด้านล่างนี้

ด้วยความปราถนาดีจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อฃค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 216 คน