ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
  รายละเอียด :

 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ / ชำนาญการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน