ข่าวสารกิจการสภา
เรื่อง : เรียกประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (เรียน ส.อบต.)
  รายละเอียด :

  หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สัมยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน  ส.อบต.)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน