ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารออนไลน์ อบต.ลำปำ
  รายละเอียด :

ข่าวดี!  วันนี้ท่านสามารถยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ง่ายๆด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ติดต่อแจ้งความประสงค์ ที่หมายเลข 074-829825 ต่อ 13 ติดต่อ "งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์"

2. สแกนคิว อาร์ โค้ด (QR CODE) แล้วกรอกข้อความเพื่อขอข้อมูลข่าวสารที่กำหนด

3.รับขอมูลข่าวสารตามช่องทางที่ท่านแจ้ง 

โดยไม่ต้องยื่นแบบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ   "สะดวก ง่าย สบาย ปลอดภัย ไร้โควิด" 

หรือ  <<<"คลิกที่นี่" >>> เพื่อขอใช้บริการฯ 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน